گرفتن معنی گیاه sinter قیمت

معنی گیاه sinter مقدمه

معنی گیاه sinter